Höga Kusten Skog & Fastighet AB är ett entreprenadföretag inom fastighetsskötsel & skogsvård verksamt i Västernorrland, Gävleborg och Mälardalen. Våra huvudsakliga kunder är Kommuner och Landsting, men även en del privata kunder så som skogsbolag och bostadsrättsföreningar.

Vi utför det mesta inom området, som exempelvis gräsklippning, mindre anläggningsarbeten, reparationer av lekplatser, takskottning, planteringar, trädbeskärningar och snöröjning.

Företaget startade 2013 och har sedan dess vuxit kraftigt och omsätter idag över 40 Mkr.

Vår målsättning är att leverera rätt entreprenad, i rätt tid och till rätt utförande!

Skötsel och underhåll av grönytor

   50-99

Här finns vi